Ευχαριστίες

Το Festivals for Compassion είναι μια πρωτοβουλία του Wonderfeel (Ολλανδία)

σε συνεργασία με

Componist des Vaderlands
European Festivals Association
NPO Radio 4
Festival van Vlaanderen
Leeuwarden-Fryslân 2028
Unda Foundation
De Verenigde Podiumkunstenfestivals
Lustr
Buma Cultuur
Donemus

Χάρη σε

Kayleigh Hagen (σχεδιασμός ιστοσελίδας) Nic Limper (Φωτογραφία)

Με την οικονομική υποστήριξη των

Unda Foundation
Rotary Amsterdam-Zuidas

Μεταφράσεις

Albert Edelman
Benoït Vanden Bemden
Federico Rinaldo
Raquel Andueza
Veronika Skuplik
Myrte Jansen

Επικοινωνία

Festivals for Compassion
heart@festivalsforcompassion.com